TREDIMENSJONALT
klikk på bildene for større versjoner i "lightbox"

SÅR

SÅR
Søyle med malte
trerelieffer

høyde 160 cm

Detalj:
Maria med Jesusbarnet

Detalj:
Maria under det tomme korset

Detalj:
Lam og Chrismon

”-står om enn tårnene
faller”

høyde 160 cm
Tre og plexiglassKUNST I NATUR

Missing
malt i tre

Funnet
malt i tre

Snurreulv
malt i tre

Soldans
malt i tre

Smalahovud
malt i tre

Vindmøller
malt i tre
se også websidene for Kunst i Natur


Voktersken
Malt i tre, ca 130 cm høy

Du store min
Malte trefigurer